Tävlingsregler

Allmänna

-Personer som lämnar felaktiga uppgifter diskvalificeras under det resterande året och samtliga anmälda fiskar stryks.
-Om tävlingens regler inte följs godtas inte anmälningen.

Särskilda

-Fisken skall vara spöfångad.
-Maximalt antal spön från land är 4, 6 spön vid ismete och 8 spön vid trolling.
-Fisken skall vara krokad i munnen, insidan ut, inget annat.
-Fisken skall vara fångad i Sverige.
-Fisken skall vara fångad av medlem i deltagande klubb.
-Fångstmannen skall vara anmäld som deltagare före fångsten.
-Deltagande medlem kan ej byta klubb under pågående tävlingsår.
-Maximalt 15 medlemmar per klubb/lag.
-Maximalt antal poänggivande fiskar är 3 per art och klubb eller individuellt tävlande.
-Tävlingsåret löper från 1/1 till 31/12.
-Följande arter ingår i tävlingen:
Abborre, Asp, Björkna, Braxen, Faren, Färna, Gädda, Gös, Harr, Id, Kanadaröding, Karp, Lake, Lax, Mört, Ruda, Röding, Sarv, Sik, Stäm, Sutare, Vimma, Öring/Havsöring, Ål.
-Eventuell plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten (nolla vågen!).
-Vägning skall ske på godkänd fiskevåg, kolla godkända modeller på www.sportfiskarna.se.
-Arten Stäm skall vägas med en våg som har högst 5grams skala samt att det ska finnas ett väldigt tydligt foto på fisken med ett måttband som referens för att vara godkänd i tävlingen.
-Fisk som fotas liggandes skall läggas på avkrokningsmatta, för att skona fisken från skador, detta gäller både på marken i båten och på isen. Måttband, måttbräda eller referensföremål går bra att lägga tillsammans med fisken på avkrokningsmattan. I öppet vatten/rinnande vatten kan fisken fotas liggandes på sidan tillsammans med något form av referensföremål, gäller dock att ta tillräckligt tydlig och bra bild för att den ska godkännas. Detta gäller även fiskar som ska behållas som matfiskar, ser ej bra ut med fisk som ligger på marken osv oavsett om den är död eller levande.
-Fisk skall vägas i antingen vågsäck, plastpåse, eller liknande för att skona fisken från skador vid vägningen.
-Bilder där fiskar ej behandlas på ett så skonsamt sätt som möjligt och inte följer reglerna kommer i fortsättningen medföra att fisken ej kommer att godkännas. Detta är en specimentävling och alla måste värna om fisken vi fångar och föregå med gott exempel vad det gäller fiskens välmående.

Tävla Individuellt

-Samtliga tävlingsregler gäller även för denna kategori.
-Maximalt antal poänggivande fiskar är 3 per deltagare, men man får anmäla så många man vill. Det är de 3 största ingår i tävlingen.
-Enbart de 3 största fiskar från ett lag ingår i lagtävlingen, resterande kommer synas i den individuella tävlingen.

Tävlingsjury

-Juryn består av 5 icke-tävlande sportfiskare som hjälper till att fatta beslut kring t ex fuskärenden, artbestämning av björkna, tvivelaktiga längder eller vikter, otydliga fiskebilder, m.m. Ett beslut som är granskat och taget av tävlingsledaren+jury kan ej överklagas!

Fotokrav

-Det är obligatoriskt att skicka in en fångstbild som tydligt visar fisken med ett referensföremål (helst måttband, men även föremåls som till exempel våg, snusdosa eller krokpaket kan användas).
-Det går också bra att skicka in en fångstbild där man håller i fisken.

Fångstplatsen

-Fiskevårdsområdesförenings regler måste följas och går alltid före tävlingens regler, om exempelvis antal tillåtna spön är mindre än det tillåtna antalet i tävlingen.
-Fångstplats och kommun skall alltid anges.
-Som fångstplats räknas åar, sjöar och hav.
-Om uppgift om vattnets namn eller kommunen saknas skall närmaste by eller stad anges.
-Kontroll av fiskekort kan förekomma, bild på giltigt kort ska då skickas till tävlingsansvarige.

Anmälan

-Genom att anmälan är skickad godkänner fångstmannen att uppgifterna och fångstbilden kan publiceras på internet.
-Anmälan skall fyllas i komplett.
-Lag och deltagare kan anmälas under hela tävlingsåret.
-Anmälan skall vara inskickad senast 15 dagar efter fångsten.
-Fisk fångad efter den 16/12 skall vara anmäld senast den 1/1.
-Avgiften för deltagande i svenska specimentävlingen är 100kr per person.
-Deltagare får hoppa av ett lag, alla anmälda fiskar stryks då från listorna.
-Du kan inte anmäla fisk förens du betalt startavgiften och är inlagd i tävlingen detta pga att man inte ska kunna ta in en tävlande pga att personen fått en stor fisk.

Samarbetspartners